Kulturë

Arkitektura e Kosovës përmes një arkitekti shqiptar dhe një serb

Historia e zhvillimit arkitektonik të Kosovës dhe veçanërisht e kryeqytetit të saj, Prishtinës, mund të kuptohet qoftë dhe duke njohur profilet e dy arkitektëve të shquar që kanë kontribuar për të.

Bashkim Fehmiu si i pari arkitekt në Kosovë dhe Bogdan Bogdanoviq si kryearkitekti i dikurshëm i Beogradit, që ka qenë i përfshirë me projektime edhe në Kosovë, kanë shënjuar peizazhin arkitektonik të periudhës së Jugosllavisë në Kosovë.