Kulturë

Fjalori elektronik Arabisht – Shqip

Fjalori elektronik Arabisht – Shqip

Në kohën kur teknologjia e komunikimit është bërë shumë e rëndësishme për çdo veprimtari të organizuar shoqërore, edhe fjalorët elektronikë, qofshin ata një apo dygjuhësh, zënë vend të rëndësishëm në shkencën e leksikografisë.

Andaj, nisur nga ky fakt, versioni elektronik i Fjalorit Arabisht-Shqip, me autor Dr. Isa Memishi, do të jetë ndihmesë e madhe për gjithkënd që shpreh interesim për mësimin e gjuhës arabe, sidomos në këtë fillimshekulli, kur gati e gjithë literatura, qoftë ajo shkencore, letrare, publicistike është e digjitalizuar.