Kulturë

Akademia e Shkencave e Shqipërisë pranon anëtarë të rinj

Akademia e Shkencave e Shqipërisë pranon anëtarë të rinj

Një vendim i 21 shkurtit 2020 i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë bën akademikë Shaban Sinanin, sekretar shkencor i ASH-së, dhe Nestor Thereskën, që më herët ishin akademikë të asociuar dhe pjesë Asamblesë, ndërsa zgjedh edhe tre anëtarë të jashtëm të Akademisë, duke bërë kështu atë që njihet ndryshe edhe si “thithja e trurit” të ikur nga vendi.

Në bazë të këtij vendimi, anëtarë të jashtëm të ASH u zgjodhën: Prof. dr. Eno Koço (Angli), prof. dr. Fioralba Cakoni (Rugers University-SHBA) dhe prof. dr. Mira Mezini (Darmshtad-Gjermani). Si shembull të mëhershëm, Akademia sjell atë të Arben Merkoçit, akademik që është profesor në ICREA, Institutin Katalan i Nanoshkencës dhe Nanoteknologjisë, në Spanjë dhe që së fundmi, drejtues i njësisë kërkimore-shkencore për nanoteknologjinë e sapothemeleuar në Shqipëri.