Kulturë

Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës me protokoll bashkëpunimi

Akademia e Shkencave dhe Arteve e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës, kanë nënshkruar sot në Tiranë protokollin e bashkëpunimit të ndërsjellë për periudhën 2020-2021.

Ky protokoll, i cili u nënshkrua nga kryetari i ASH-së, akademik Skënder Gjinushi dhe kryetari i ASHAK-së, akademik Mehmet Kraja, mbështetet në marrëveshjen kuadër të bashkëpunimit ndërakademik dhe ka për synim të përcaktojë përparësitë e bashkëpunimit për periudhën dyvjeçare në vijim.