Kulturë

Feminizmi është për të gjithë

 

Vlora Tuzi - Nushi e udhëheq Zyrën e UN Women në Kosovë. Prej afro 15 vjetësh punon në Agjencinë e Kombeve të Bashkuara, që ka për mandat fuqizimin e gruas.

Ndër vite ka kontribuar në mbrojtjen e të drejtave të grave, fuqizimin e gruas, inkuadrimin e perspektivës gjinore në politika dhe në dokumente të rëndësishme strategjike, në mbështetjen teknike për institucionet e Kosovës etj. Ajo ka mbaruar studimet në Farmaci