Kulturë

Kur Snowdeni zbulon personalen

Kur Snowdeni zbulon personalen

Zbulimi i sekreteve shtetërore është punë e vështirë, ama ndriçimi i personales përmes një memoari, edhe më e vështirë. E këtë gjë më së miri e pasqyron Edward Snowdeni.

“Vendimi për t’i nxjerrë dëshmitë për keqbërjet e qeverisë ishte më i lehtë sesa ai për të shpalosur përjetimet e mia jetësore”, thotë ai në parathënie të librit “Permanent Record”.