Kulturë

Përdorimi i muzikës për luftimin e kulturës së bandave

Përdorimi i muzikës për luftimin e kulturës së bandave

Sikurse dyshja e repit, Krept dhe Konan, Jinx Prowse, i cili drejton projektin rinor “Music Fuion” në Hampshire, mendon se fushata policore ndaj muzikës “drill” nuk është përgjigje ndaj krimeve të kryera me thika nga rinia problematike në Britaninë e Madhe.

“Bandat dhe kultura ekzistojnë para së gjithash. Pastaj, kjo e informon muzikën. Ndalimi i muzikës së rrugës do të ishte reagim naiv dhe jokompetent për adresimin e çështjeve të vërteta që fshihen prapa kulturës së bandave”.