Kulturë

Mentaliteti patriarkal si pengesë e modernizimit në Serbi

Mentaliteti patriarkal si pengesë e modernizimit në Serbi
Foto: Driton Paçarada/Koha Ditore

Komplikimet lidhur me një tematikë të tillë lindin qysh në fillim me përdorimin e vetë shprehjes. Shtrohet pyetja: çka është mentaliteti dhe a mundet që mentaliteti në mënyrë shkencore korrekte të ndërlidhet me problemet e zhvillimit historik të vendit? Ne pohojmë se mundet, nëse shfrytëzohen nxitjet, mundësitë dhe rezultatet e hulumtimeve të reja shkencore, në lidhje me përpjekjet e ndryshme të etablimit të një historie të mentalitetit, shkruan sot Koha Ditore.

Kështu historianët francezë, që kanë traditë më të begatë shkencore dhe përvojë të mjaftueshme, duke u nisur nga orientimi i njohur antropologjik i shkollës “Annales”, në vend se ta japin definicionin tashmë të formuluar, ata e paraqesin vetëm përshkrimin jo të saktë dhe të shumëkuptimtë se “Mentaliteti paraqitet si ‘atmosferë mentale’ e një epoke me ‘ndjeshmëritë e saj kolektive’ si ‘vizion mbi botën’ duke u reflektuar më tepër në mënyrë të pavetëdijshme dhe si mënyrë e sjelljes”.