Kulturë

Shkëlqimi dhe venitja e “Grandit”

Shkëlqimi dhe venitja e “Grandit”
Foto: Driton Paqarada
 

A mund të imagjinohet Prishtina pa “Grandin”? Pa godinën që i dha karakter tjetër qytetit që kishte marrë hov të zhvillimit urban nga gjysma e pjesës së dytë të shekullit të kaluar. Natyrisht se është zor të flitet për Prishtinën moderne e të mos përmendet ndërtesa emblematike e saj.

Arkitektët e shohin ndërtesën jo vetëm si përfaqësuese të arkitekturës moderne, e kësisoj edhe si shënjuese të Prishtinës, por edhe si përkufizues i identitetit urban të qendrës së Prishtinës, e kësisoj pjesë e narrativit urban të qytetit. E thotë këtë Florina Jerliu.