Kronikë

40 vjet burgim dy personave që kryen vrasje në vitin 2009 në Lipjan

40 vjet burgim dy personave që kryen vrasje në vitin 2009 në Lipjan

Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda ka shpallur Aktgjykimin kundër dy të akuzuarve G.R dhe O.S.

Në njoftimin për media theksohet se i akuzuari G.R është shpallur fajtor dhe është dënuar me burgim në kohëzgjatje prej 30 vjet për veprën penale Vrasje e rëndë nga neni 147 par.3, 5 dhe 7 lidhur me nenin 23 të KPK-së.