Kronikë

Dënim me kusht për katërshen që duke përgatitur fli shkaktuan dëme nga zjarri

Dënim me kusht për katërshen që duke përgatitur fli shkaktuan dëme nga zjarri

Të akuzuarit për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm Petrit Gjergji, Arjetë Gjergji, Rrahman Haliti dhe Elife Haliti, janë dënuar me nga shtatë muaj burgim me kusht.

Sipas aktgjykimit të shpallur të premten nga Gjykata Themelore në Prishtinë, dega në Podujevë, dënimi ndaj tyre nuk do të ekzekutohet nëse ata nuk kryejnë vepër tjetër penale brenda një viti, raporton “Betimi për Drejtësi”. Gjithashtu, ata janë ngarkuar me 50 euro shpenzime të paushallit që do ta paguajnë në mënyrë solidare, ndërsa për fondin e kompensimit për viktimat e krimit, secili veç e veç, do të paguajnë nga 30 euro. Ndërkaq, pala e dëmtuar është udhëzuar në kontest civil.