Kronikë

3 vjet burgim e 1 mijë euro gjobë personit që vodhi mbrojtëset anësore në autostradën “Ibrahim Rugova”

3 vjet burgim e 1 mijë euro gjobë personit që vodhi mbrojtëset anësore në autostradën “Ibrahim Rugova”
Foto: Ilustrim/Koha

Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Përgjithshëm Penal, ka bërë shpalljen e aktgjykimit dënues ndaj të akuzuarit me iniciale F.V. nga fshati Zhur, Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale “vjedhje e rëndë”.

I akuzuari me iniciale F.V. për veprën penale si në dispozitivin e kësaj aktakuze, gjykata e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar me dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 vitesh, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim, i cili paraburgim do të vazhdoj deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi.