Kronikë

Dënohet me dy vjet e gjysmë burgim për vjedhje

Dënohet me dy vjet e gjysmë burgim për vjedhje
 

Gjykata Themelore në Gjakovë - Departamenti për Krime të Rënda ka shpallur aktgjykimin dënues kundër të pandehurit V.Gj. për tri vepra penale, “Vjedhja e rëndë”, “Grabitja” e mbetur në tentativë, dhe veprën penale “Lëndim i lehtë trupor”.

I pandehuri V.Gj. është shpallur fajtor dhe është dënuar me burgim unik në kohëzgjatje prej dy (2) vjet e gjashtë (6) muaj dhe dënim të unifikuar me të holla, në shumën prej nëntëqind (900) euro, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 26 nëntor 2018.