Kronikë

Burgim me kusht zyrtarit në Gjakovë që e përfshiu si garantues në kredi një person pa qenë fare prezent

Burgim me kusht zyrtarit në Gjakovë që e përfshiu si garantues në kredi një person pa qenë fare prezent
Foto: Ilustrim
 

Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Krimeve të Rënda e ka dënuar me 6 muaj burgim me kusht, (nëse brenda 1 viti s’kryen vepra tjera penale), një zyrtar nga Gjakova, analist i kredive në një institucion mikrofinanciar, pasi keqpërdori pozitën.

“I akuzuari me iniciale D.S. nga Gjakova , për veprën penale si në dispozitivin e kësaj aktakuze, gjykata e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar me dënimin me burgim me kusht në kohëzgjatje prej 6 muaj i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afatin e verifikimit prej 1 viti, nëse i akuzuari nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër penale