Kronikë

Për armëmbajtje pa leje 6 muaj burgim, nëse brenda vitit përsërit veprën

Për armëmbajtje pa leje 6 muaj burgim, nëse brenda vitit përsërit veprën

Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda ka shpallur aktgjykimin kundër të akuzuarit F.I. për shkak të veprave penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.

I akuzuari F.I. për veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve është shpallur fajtor dhe është dënuar me 6 muaj burgim, i cili nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej 1 (një) viti nuk kryen vepër tjetër penale.