Kronikë

Dy burra dënohen me 5 vjet e gjashtë muaj burgim për tentim vrasje

Dy burra dënohen me 5 vjet e gjashtë muaj burgim për tentim vrasje

Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Krimeve të Rënda ka bërë shpalljen e aktgjykimit dënues ndaj të akuzuarit me iniciale F.B. nga Suhareka, për shkak të veprës të vrasjes në tentativë nga neni 178-28 të KPRK-së, si dhe të akuzuarin me iniciale A.D. për shkak të veprës penale të vrasjes në tentativë në ndihmë nga neni 178 -28 lidhur me nenin 33 të KPRK-së.

“I akuzuari me iniciale F.B., nga Suhareka, gjykata e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar me dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) vitesh, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim. I akuzuari me iniciale A.D nga Suhareka si në diapozitivin i për veprën penale ndihmë e vrasjes në tentativë, gjykata e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vitesh, për diapozitivin nën II i shqiptohet dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti. Në kuptim të nenit 80 parag.2 nën parag.2.2 të KPRK-së të akuzuarit me iniciale A.D. gjykata i shqipton dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej pre 2 (dy) vite e gjashtë muaj burgim, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim”, thuhet në komunikatë, transmeton Koha.net.