Kronikë

Nga 1 vit burgim dhe gjobë bashkëshortëve që shantazhuan mjekun në Gjilan

Nga 1 vit burgim dhe gjobë bashkëshortëve që shantazhuan mjekun në Gjilan

Gjykata Themelore në Gjilan ka shpall aktgjykim dënues ndaj të akuzuarit M.K. dhe akuzuarës F. K., duke i shqiptuar dënim me nga një vit burgim dhe dënim me gjobë në shumë prej 400 euro.

Të akuzuarit (bashkëshort), me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror për vete, e kanë shantazhuar të dëmtuarin E. E., se nëse nuk u jep i njëjti të hollat në shumën prej 5.000 Euro, ata do të zbulojnë një videoincizim i cili do të dëmtonte nderin dhe autoritetin e tij.