Kronikë e zezë

Dënohet me gjashtë muaj burgim një person për nxitje të përçarjes dhe mosdurimit

Foto: Koha/Ilustrim
 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda ka shpallur aktgjykimin kundër të akuzuarit H.H. për veprën penale Nxitja e përçarjes dhe mos durimit.

Pas analizimit dhe shqyrtimit të lëndës nga trupi gjykues është gjetur se me veprimet e të akuzuarit H.H. përmbushen të gjitha elementet e veprës penale Nxitja e përçarjes dhe mos durimit, andaj edhe bëri rikualifikimin ligjor nga Shtytje në kryerje të veprës penale Vrasja.