Kosovë

Akuza ndaj Komunës së Ferizajt për kurdisje të ankandit për kioskat

 

Tetë pronarë të kioskave të vjetra në Ferizaj, që janë hequr nga sheshi rreth dy muaj më parë, i adresuan ankesa dhe një peticion Komunës, pas eliminimit në ankandin publik për përfitimin e të rejave. Ata ngrenë dyshimin për kurdisje të ankandit. E në Komunë thonë se procesi është zhvilluar bazuar në ligjet në fuqi dhe se përfitues të ofertës janë ata që ofruan çmimin më të lartë

Komuna e Ferizajt ka mbyllur ankandin publik për dhënien në shfrytëzim të 16 kioskave të reja në afërsi të sheshit të qytetit, pasi rreth dy muaj më parë i pati larguar ato të vjetrat.

Por procesi është kundërshtuar nga ish-pronarët, pasi asnjëri prej tyre nuk ka arritur të përfitojë kioskë të re, dhe për këtë ata kanë bërë ankesa dhe kanë dorëzuar edhe një peticion në Komunë, me pretendimin për kurdisje.