Kosovë

Vërejtje të shumta për Komunën e Prizrenit lidhur me rehabilitimin e rrugës në qendër

 

Komuna e Prizrenit ka planifikuar që sivjet të rehabilitojë rrugën “Shaip Spahiu” në qendër të qytetit, duke eliminuar edhe parkingjet aty. Një gjë e tillë është kundërshtuar nga banorët e bizneset që operojnë në këtë pjesë. Ndërsa organizatat e shoqërisë civile kanë kërkuar që projektet e tilla të hartohen me gjithëpërfshirje, respektivisht me konsulta nga fazat e hershme

Prezantimi i projektit detal për ndërhyrjet në rrugën “Shaip Spahiu” në Prizren është shoqëruar me diskutime, me ç’rast banorët sikurse edhe bizneset që operojnë në këtë pjesë kanë adresuar disa kërkesa.

Ata kanë insistuar që të gjendet një zgjidhje për çështjen e parkingjeve dhe punimet të mos zhvillohen gjatë sezonit veror.