Kosovë

Persona me aftësi të kufizuara kërkojnë eliminimin e pengesave në Prizren

 

Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara është shënuar të premten në Prizren me thirrjet për eliminimin e diskriminimit. Aktivistët e shoqërisë civile janë shprehur të pakënaqur me rezultatet në vitin dedikuar këtyre personave. Ndërkaq kryetari i Komunës është zotuar për angazhim të shtuar në përmbushjen e nevojave dhe kërkesave të tyre

Persona me aftësi të kufizuara e aktivistë të shoqërisë civile në Prizren u apeluan autoriteteve lokale dhe atyre qendrore për zbatimin e legjislacionit në fuqi dedikuar kësaj kategorie, me qëllim të përfshirjes së plotë dhe të papenguar të tyre në shoqëri.

Në Ditën Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara, Organizata për Persona me Distrofi Muskulore e Kosovës dhe ajo “Ec Ma Ndryshe”, me anë të një performance shprehën të premten nevojën për respektimin e të drejtave të këtyre personave, si dhe për eliminimin e barrierave ekzistuese.