Kosovë

Familjet e komunitetit ashkali në Dubravë të Ferizajt kërkojnë mbështetje institucionale

 

Rreth 200 familje të komunitetit ashkali në Dubravë të Ferizajt ankohen për kushte të rënda të jetesës.

Thonë se edhe më e vështirë atyre u është bërë jeta pas krizës së fundit me rritjen e çmimeve për produkte ushqimore.