Kosovë

Qytetarët e Prizrenit kërkojnë digjitalizimin e shërbimit të transportit urban

 

Komuna e Prizrenit rishtazi ka hartuar projekt-rregulloren e re që përcakton ushtrimin e veprimtarisë së transportit rrugor të rregullt të udhëtarëve dhe të mallrave. Gjatë diskutimit publik, qytetarët kanë kërkuar zgjerimin e rrjetit të mbulimit me autobusë urbanë, por edhe digjitalizimin e transportit publik

Komuna e Prizrenit po synon që të vendosë rregull në transportin rrugor brenda territorit të saj. Për këtë arsye ka hartuar projekt-rregulloren që përcakton ushtrimin e veprimtarisë së transportit rrugor të rregullt të udhëtarëve dhe të mallrave. Në kuadër të diskutimit publik, qytetarët kanë kërkuar zgjerimin e itinerarit të autobusëve të transportit urban, sikurse edhe digjitalizimin e këtij shërbimi. Zyrtarët komunalë kanë shpjeguar se këto kërkesa janë pjesë e kritereve që përcaktohen në fazat e mëvonshme.

Udhëheqësi i Njësisë për komunikim me publikun në Komunën e Prizrenit, Ymer Berisha, ka pohuar se organet komunale mirëpresin të gjitha komentet e kërkesat e qytetarëve lidhur me këtë politikë publike.