Kosovë

Prizreni s’i përmbush kriteret minimale për përfitim nga Granti i Performancës Komunale

 

Komuna e Prizrenit as sivjet nuk ka përfituar mjete financiare nga Granti i Performancës Komunale.

Dy nga katër kushtet minimale, të vlerësuara për vitin 2020, të cilat shërbejnë për t’u kualifikuar për grantin e vitit 2022, nuk janë përmbushur nga kjo komunë.