Kosovë

Prej disa muajsh dy laboratorë në Shtime jashtë funksionit

Laborator - Shtime
 

Prej disa muajsh banorët e fshatit Pjetërshticë, Muzeqinë dhe disa lokalitete të tjera po përballen me mungesë të shërbimeve nëpër Qendra të Mjekësisë Familjare. Në Ambulanten e fshatit Pjetërshticë që nga viti i kaluar është blerë aparatura për kryerjen e analizave, por deri më tash nuk ka hyrë në funksion si pasojë e mungesës së stafit profesional.

Ndërkohë sipas banorëve në fshatin Muzeqinë, ata po përballen me mungesë të shërbimit të analizave derisa mostrat për çdo ditë barten në QKMF të Shtimes. Rreth kësaj çështje kanë reaguar banorët dhe vetë opozita në Shtime. Shaban Sejdiu, banor nga fshati Muzeqin, ka kërkuar shërbime cilësore në Ambulanten e fshatit.