Kosovë

Hani i Elezit përfiton nga MAPL-ja projektin infrastrukturor prej 30 mijë eurosh

Kryetari i Hanit të Elezit, Mehmet Ballazhi dhe ministri i Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, kanë nënshkruar të enjten një marrëveshje mirëkuptimi në kuadër të programit për mbështetje për projektet infrastrukturore për komunitete.
 

Kryetari i Hanit të Elezit, Mehmet Ballazhi dhe ministri i Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, kanë nënshkruar të enjten një marrëveshje mirëkuptimi në kuadër të programit për mbështetje për projektet infrastrukturore për komunitete.

Ballazhi ka njoftuar se komuna që e drejton, është përfituese e këtij programi për financim me projektin “Shtrimi me kubëza betoni të rrugicave dhe trotuareve në Han të Elezit dhe fshatrat: Paldenicë, Seçishtë, Pustenik, Gorancë, Dermjak, Rezhancë, Krivenik”, në vlerë prej 30 mijë euro.