Kosovë

Komuna e Ferizajt me 325 punëtorë shëndetësorë më pak

 

Që nga fillimi i këtij muaji, shërbimet mjekësore në institucione shëndetësore në Ferizaj janë reduktuar. Kjo, për shkak se 325 punonjës shëndetësorë tashmë kanë mbetur pa punë, meqë kanë skaduar kontratat që kishin në bazë të një marrëveshjeje mes Komunës dhe “Caritas Kosova”

Komuna e Ferizajt ka mbetur me 325 punëtorë shëndetësorë më pak. Ky kontigjent ishte i angazhuar përmes një marrëveshjeje mes Komunës dhe “Caritas Kosova”, por kontratat u skaduan dhe komuna nuk ka gjetur mundësi sistemimi e as nuk ua ka paguar shtatë pagat e fundit që ua ka borxh.

Doktori Xhevdet Haxhidemaj, i cili kishte nënshkruar kontratën kolektive për këta punëtorë, tha se nga kjo situatë më së shumti do të pësojnë qytetarët.