Kosovë

Në komuna ngec zbatimi i rregullores për pushim të dielave

 

Pandemia ka ndikuar që të mbetet e pazbatuar iniciativa e komunave në rajonin e Ferizajt për hartimin e një rregulloreje për rregullimin e orarit të punës së bizneseve me qëllim që ato të pushojnë gjatë të dielave dhe festave zyrtare.

Por bizneset në Komunën e Ferizajt po vazhdojnë të kërkojnë që të zbatohet vendimi i Kuvendit Komunal për të pushuar të dielave.