Kosovë

“Pastërtia” në Ferizaj me pilot-projekt për rritjen e numrit të konsumatorëve

 

Rritjen e numrit të konsumatorëve po e synon kompania për menaxhimin e mbeturinave “Pastërtia” në Ferizaj.

Drejtuesit e saj kanë nisur realizimin e një pilot-projekti, derisa mijëra konsumatorë nuk janë të regjistruar fare në këtë kompani.