Kosovë

Tri ministri s’e kryejnë obligimin ligjor ndaj nxënësve të shkollës së të verbërve

 

Gati dhjetë vjet kanë kaluar që nga miratimi i Ligjit për personat e verbër.

Por, nene të këtij ligji ende nuk po zbatohen nga Ministria e Arsimit, Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e Punës.