Kosovë

Komuna e Pejës qe 15 vjet nuk monitorohet nga shoqëria civile

 

Shoqëria civile në qytetin e Pejës tash e 15 vjet nuk është marrë me monitorimin e përgjithshëm të punës së institucioneve komunale. Në Komunë pohojnë se i kanë ftuar organizatat joqeveritare ta monitorojnë punën e Komunës, por ato nuk kanë treguar interesim.

Po bëhen gati 15 vjet që kabineti i kryetarit të Komunës, drejtoritë komunale dhe Kuvendi Komunal nuk janë monitoruar nga shoqëria civile, e cila do t’u raportonte pastaj qytetarëve paanshëm, nëpërmjet raporteve vjetore.

E për këtë mungesë të monitorimit, kryetari i Kuvendit të Komunës së Pejës, Islam Husaj, i fajëson drejtpërdrejt organizatat joqeveritare në këtë qytet, të cilat, sipas tij, nuk tregojnë fare interesim në këtë drejtim.