Kosovë

Komuna propozon heqjen e taksës komunale, LDK-ja edhe faljen e borxheve

 

Komunarët e Podujevës kanë propozuar heqjen e taksës komunale për subjektet afariste që operojnë në këtë komunë. Kjo është bërë nëpërmjet kërkesës për plotësim-ndryshimit të Rregullores për taksa, tarifa dhe gjoba komunale e cila është vënë në diskutim publik. Drejtori për Planifikim dhe Zhvillim Ekonomik, Pajtim Balaj, ka thënë se këtë çështje e kanë pasur në plan ta sjellin në Kuvend edhe në një seancë të mëhershme.

“Por, meqë ka pasur mospajtime nga grupet parlamentare me propozimet që ne i kemi dhënë, ato i kemi marrë parasysh dhe kemi vendos që nenin 2 të kësaj rregulloreje ta ndryshojmë, ndërsa nenin 6 ta fshijmë dhe ta riformulojmë si në vijim: ‘Subjektet afariste që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në territorin e Komunës së Podujevës lirohen nga taksa komunale vjetore për ushtrimin e veprimtarisë afariste”, ka thënë në seancën e fundit të Kuvendit, Pajtim Balaj.