Kosovë

Fushë-Kosova ua mundëson ndërtuesve pagesën në këste të taksës për leje ndërtimore

 

Ndërtuesit në Komunën e Fushë-Kosovës do të mund të paguajnë në disa këste taksën administrative për leje ndërtimore.

Kjo është mundësuar nga këshilltarët komunalë, të cilët e kanë votuar propozimin e Drejtorisë për Planifikim Urban të kësaj komune. Këstet e pagesës do të ndahen në përqindje të ndryshme varësisht prej shumës që detyrohet ndërtuesi.