Kosovë

Podujeva i korrigjon vendimet për ngastrat kadastrale ku parashihet zona industriale

 

Kuvendarët e Podujevës e kanë bërë plotësim-ndryshimin e dy vendimeve të vitit 2010 me të cilat parashihej caktimi i zonës industriale në fshatin Livadicë.

Këto vendime (Propozim-vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për caktimin e Zonës Industriale në fshatin Livadicë dhe ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për përcaktimin në interes publik të një pjese të tokave të ish-Ndërmarrjeve Shoqërore në territorin e Komunës së Podujevës), sipas drejtoreshës për Pronë, Kadastër dhe Gjeodezi, Bahrije Mehmeti, kanë përmbajtur edhe gabime.