Kosovë

Pandemia lë fshatrat e Lipjanit “pa zë”

Që nga marsi i vitit të kaluar si pasojë e përhapjes së pandemisë, me një vendim të Komunës së Lipjanit është ndërprerë procesi për zgjedhjen e këshillave dhe përfaqësuesve të fshatrave.
Organizata joqeveritare “YAHR”, e cila ka monitoruar këtë proces, ka kërkuar nga Komuna që të angazhohet për ta përfunduar atë.

 

Që nga marsi i vitit të kaluar si pasojë e përhapjes së pandemisë, me një vendim të Komunës së Lipjanit është ndërprerë procesi për zgjedhjen e këshillave dhe përfaqësuesve të fshatrave.
Organizata joqeveritare “YAHR”, e cila ka monitoruar këtë proces, ka kërkuar nga Komuna që të angazhohet për ta përfunduar atë.

Kjo organizatë thekson se këshillat e fshatrave kanë një rëndësi të veçantë për adresimin e kërkesave të qytetarëve në institucionet publike.