Kosovë

Ferizaj anulon kontratën në vlerë prej 750.000 eurosh për “shërbime mbështetëse profesionale”

Ferizaj anulon kontratën në vlerë prej 750.000 eurosh për “shërbime mbështetëse profesionale”
Foto: KOHA

Komuna e Ferizajt ka anuluar kontratën “Kryerja e shërbimeve mbështetëse profesionale për nevojat e Komunës së Ferizajt”, në vlerë prej 750 mijë eurosh pas reagimit të OJQ-së “INPO”, e cila ka bërë një hulumtim gjatë periudhës së fundit kohore. Këtë çështje e pati trajtuar edhe KOHA nëpërmjet një publikimi derisa kjo kontratë nuk parasheh kryerjen e ndonjë shërbimi profesional për nevojat e komunës, pasi që në këtë kontratë nuk figuron asnjë lloj i shërbimit specifik që pritet të ofrohet nga i kontraktuari dhe nuk mund të gjenden objektivat apo detyrat dhe përgjegjësitë që priten të përmbushen.

 

Komuna e Ferizajt ka anuluar kontratën “Kryerja e shërbimeve mbështetëse profesionale për nevojat e Komunës së Ferizajt”, në vlerë prej 750 mijë eurosh pas reagimit të OJQ-së “INPO”, e cila ka bërë një hulumtim gjatë periudhës së fundit kohore. Këtë çështje e pati trajtuar edhe KOHA nëpërmjet një publikimi derisa kjo kontratë nuk parasheh kryerjen e ndonjë shërbimi profesional për nevojat e komunës, pasi që në këtë kontratë nuk figuron asnjë lloj i shërbimit specifik që pritet të ofrohet nga i kontraktuari dhe nuk mund të gjenden objektivat apo detyrat dhe përgjegjësitë që priten të përmbushen.

Ndërkaq, në nenin 3 të kontratës, të cilën e ka siguruar KOHA, thuhet se “Çmimi i paraqitur nga ofruesi i shërbimeve në vlerë prej 25,496.00 euro është çmim për njësi, deri në përmbushjen e shumës së planifikuar buxhetore prej (750,000.00 euro)”, thuhet midis të tjerash në kontratë.