Kosovë

Vlerësohet i kundërligjshëm vendimi i Kuvendit të Rahovecit për shpalljen me interes të përgjithshëm

Vlerësohet i kundërligjshëm vendimi i Kuvendit të Rahovecit për shpalljen me interes të përgjithshëm
 

Ministria e Pushtetit Lokal e ka vlerësuar si të kundërligjshëm vendimin e Kuvendit të Komunës së Rahovecit, për shpalljen me interes të përgjithshëm të një pjese të një parcele në fshatin Pastasel, dhe ka kërkuar nga autoritetet komunale që këtë akt ta harmonizojë me legjislacionin në fuqi.

Në shkresën e MPL-së dërguar në adresë të kryetarit të Komunës, Smajl Latifi dhe kryesuesit të Kuvendit të Komunës së Rahovecit, Afrim Dina, theksohet se kjo ministri ka pranuar për shqyrtim të detyrueshëm të ligjshmërisë së Vendimit 01-Nr.165/21 për shpalljen me interes të përgjithshëm publik pjesën e parcelës 71510066-00386-1 në zonën kadastrale Pastasel, të miratuar më datë 29 janar 2021.