Kosovë

Banorët në Pejë, tash e tre muaj presin sanimin e dy rrugëve

 

Ka tre muaj që janë futur gypat e rrjetit kryesor të kanalizimit në kuadër të projektit të ndërtimit të impiantit për trajtimin e ujërave të zeza, por qindra metra të dëmtuar në rrugën e transitit dhe në rrugën tjetër që lidhet me këtë transit, që në Pejë njihet si rruga e Loxhës, ende nuk janë sanuar dhe kthyer në gjendje të mëparshme, pavarësisht ankesave të shumta të banorëve që jetojnë përgjatë këtyre dy rrugëve.

KOHA ka kontaktuar disa prej banorëve, të cilët nuk pranuar të identifikohen, por treguan se disa herë janë ankuar në komunë për problemet që i kanë me rrugët ende të pasanuara.