Kosovë

Mungesa e hidrantëve në Gjilan sjell vështirësi në intervenimet kundër zjarrit

Mungesa e hidrantëve në Gjilan sjell vështirësi në intervenimet kundër zjarrit

Ditën e marte një objekt privat në qytetin e Gjilanit ishte përfshirë nga zjarri i cili më vonë është lokalizuar dhe është shuar nga njësia e zjarrfikësve.

Mirëpo në këtë intervenim i cili ka ndodhur në afërsi të lagjes “Dardania” janë shënuar dobësi. Për shkak të intensitetit dhe kohëzgjatjes së zjarrit ekipet e zjarrfikësve kanë pasur nevojë që të furnizohen me ujë nga një pikë e cila është më e afërt mirëpo kjo nuk ka qenë e mundur ngase brenda zonës urbane ka mungesë të hidrantëve.