Kosovë

Komuna e Ferizajt ndërton 200 vend-parkingje nëntokësore në projektin “Bashkimi i Qytetit”

Komuna e Ferizajt ndërton 200 vend-parkingje nëntokësore në projektin “Bashkimi i Qytetit”

Projekti mbi katër milionësh i ashtuquajtur “Bashkimi i Qytetit” në Ferizaj ka arritur në një cikël të punimeve e që pritet në vitin e ardhshëm të finalizohet.

Në kuadër të këtij projekti, janë ndërtuar rreth 200 parkingje nëntokësore me qëllim të lehtësimit të qarkullimit të automjeteve dhe qytetarëve në qendër të qyteti.