Kosovë

Nxënësit e fshatit Shtupel përballen me mungesë të transportit, ecin 4 km

Me këtë skenar u duhet të ballafaqohen fëmijëve të lagjes Bakaja nga fshati Shtupel i Klinës gjatë rrugës së përditshme për shkollë.

Në mungesë të transportit, ata detyrohen që më shumë se 4 kilometra rrugë t’i bëjnë në këmbë për të mbërritur deri te shkolla e vetme e fshatit.