Kosovë

Peja e Istogu demantojnë MPL-në se nuk kanë ndarë mjete për luftimin e pandemisë

Komuna e Pejës dhe ajo e Istogut, sipas Ministrisë së Pushtetit Lokal, nuk kanë ndarë deri tash buxhet për menaxhimin e pandemisë COVID-19.

Në një grafikon të shpenzimeve të komunave për menaxhimin e pandemisë, prapa Komunës së Pejës dhe Istogut qëndron numri zero te shpenzimet për menaxhim të pandemisë.