Kosovë

OJQ “SDK” kërkon transmetimin e seancave “live” të Kuvendit të Podujevës

 

Përfaqësues të Organizatës “Sundimi i Demokracisë në Kosovë” kanë kërkuar nga Kuvendi Komunal i Podujevës transmetimin e seancave. Sipas tyre, kjo është e paraparë edhe në dokumentet e miratuara nga ky Kuvend.

“SDK bënë thirrje për Komunën e Podujevës që të respektojë në tërësi dokumentet e aprovuara mbi transparencën, veçanërisht gjatë mbarëvajtjes së seancave të kuvendit komunal. Është Plani i Veprimit për Transparencë në Komunën e Podujevës për periudhën 2019-2023, gjegjësisht pika 3 e objektives së parë (I), në të cilën thuhet se ‘Mbledhjet e kuvendit do të përcjellën drejtpërdrejtë-online përmes faqes zyrtare të Komunës dhe teleprezencës për monitorim nga Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokal, dhe kanalit në Youtube”, thuhet në një komunikatë të SDK-së.