Kosovë

Kuvendi i Prizrenit nuk e miraton Kornizën Afatmesme Buxhetore 2021-2023

Kuvendi i Prizrenit nuk e miraton Kornizën Afatmesme Buxhetore 2021-2023
Foto: Ilustrim

Anëtarët e Kuvendit të Komunës së Prizrenit në seancën e fundit të organit më të lartë vendimmarrës lokal nuk e kanë aprovuar Kornizën Afatmesme Buxhetore 2021-2023.

Përfaqësuesit e partive opozitare kanë theksuar se kjo kornizë është përpiluar pa i përfshirë kërkesat e qytetarëve dhe pa i konsultuar subjektet politike të KKsë. Njëherësh i kanë bërë thirrje ekzekutivit komunal që t’i ndryshojë këto praktika.