Kosovë

Kuvendi i Rahovecit miratoi buxhetin për vitin 2020

 

Kuvendi Komunal në Rahovec mbajti mbledhjen e radhës, në të cilën me 21 vota pro, dy kundër dhe gjashtë abstenime, miratoi buxhetin komunal për vitin 2020.

Buxheti komunal për vitin 2020 do të jetë 14.735.841.00 euro, ku hyjnë të hyrat vetjake të planifikuara në shumë prej 1.156.841.00 euro.