Kosovë

Komunat paguan mbi 12 milion euro për vendimet gjyqësore, prin Leposaviqi

Komunat paguan mbi 12 milion euro për vendimet gjyqësore, prin Leposaviqi

Lëvizja “Fol” ka prezantuar gjetjet nga monitorimi i shumave të paguara nga komunat që dalin nga vendimet gjyqësore. Komuna e Leposaviqit po del të jetë komuna me më së shumti pagesa për vendimet gjyqësore gjatë periudhës Janar- tetor 2019.

Elbasan Rracaj nga “Lëvizja Fol” ka thënë se bazuar në buxhetin komunal, Leposaviqi ka paguar më së shumti për konteste gjyqësore.