Kosovë

Ec Ma Ndryshe: Shqetësuese mënyra e shfrytëzimit të energjisë elektrike dhe mbrojtja e ambientit

Ec Ma Ndryshe: Shqetësuese mënyra e shfrytëzimit të energjisë elektrike dhe mbrojtja e ambientit
 

EC Ma Ndryshe ka realizuar një iniciativë që për qëllim ka pasur promovimin e përdorimit të energjisë efiçiente tek qytetarët dhe realizimin e një hulumtimi mbi rëndësinë që ka kursimi i energjisë për ta.

Përmes një komunikate për media thuhet se për të kuptuar rëndësinë që ka energjia efiçiente tek qytetarët EC Ma Ndryshe ka dizajnuar një pyetësor i cili ka përmbajtur disa pyetje që kanë synuar të kuptohet mënyra e shfrytëzimit të energjisë nga ta dhe interesimi i tyre për shfrytëzimin e energjisë që do të rezultonte me një nivel më të ulët të ndotjes së ambientit.