Kosovë

Ferizaj me projekt për sigurimin e shkollave me roja fizike

Ferizaj me projekt për sigurimin e shkollave me roja fizike

Drejtoria Komunale e Arsimit në Komunën e Ferizajt ka njoftuar se tashmë kanë nisur përgatitjet për realizimin e një projekti nëpër shkolla, i cili parasheh punësimin e rojave fizike.

Kjo për shkak se pas disa hulumtimeve dhe studimeve që janë bërë nga organizatat e ndryshme tregojnë se në disa shkolla të Ferizajt dukuritë e tilla, si shkelja e rregullave, ngacmimi, rrahjet, prania e armëve të ftohta etj., kanë shënuar trendë shqetësues.