Kosovë

Ramosaj: Operatori do ta rivitalizojë patjetër Grykën e Deçanit

Ramosaj: Operatori do ta rivitalizojë patjetër Grykën e Deçanit

Lumëbardhi i Deçanit është cenuar nga një operator hidrocentralesh, i cili, sipas shoqërisë civile, e ka futur tërë ujin në gypa për nevoja të turbinave të tri hidrocentraleve për prodhimin e energjisë elektrike.

Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) ua ka vazhduar muajin e kaluar lejen e operimit për periudhë njëvjeçare tri hidrocentraleve (HC) të kompanisë “Kelkos Energy”, në Grykën e Deçanit, përkatësisht HC “Bellaja”, HC “Deçani” dhe HC “Lumbardhi 2”, shkruan sot Koha Ditore.