Kosovë

“Jetëso idenë” ndihmon kompletimin e kabineteve në shkollat e Ferizajt

“Jetëso idenë” ndihmon kompletimin e kabineteve në shkollat e Ferizajt

Vazhdimësia e aktiviteteve të shumta të programit “Brick” është shënuar edhe përmes një trajnimi që mblodhi nxënës të shkollave të mesme të Kaçanikut e Ferizajt.

Nga trajnimi për lidership për të rinjtë, identifikim të nevojave në komunitet, vullnetarizëm, dizajnim dhe implementim projektesh, nxënësit patën mundësi të ofronin ide për të kontribuar në nevojat për ndryshime në komunitet.